Vydavatelia z mnohých krajín volajú po zásadách pre umelú inteligenciu

Vydavatelia z mnohých krajín volajú po zásadách pre umelú inteligenciu

Celkom 26 vydavateľských a novinárskych organizácií z celého sveta zverejnilo minulý týždeň spoločné vyhlásenie, v ktorom volajú po prijatí zásad pri využívaní umelej inteligencie (AI). Prezentujú sa ako predstavitelia tisícov kreatívnych pracovníkov z mediálneho aj knižného prostredia a žiadajú, aby AI pri učení sa z ich podkladov rešpektovala duševné vlastníctvo, odkazovala na zdroje použitých informácií alebo rešpektovala pravidlá hospodárskej súťaže a zákony.

Pod dokument sa podpísala napríklad Európska rada vydavateľov (EPC) alebo Svetová asociácia vydavateľov spravodajstva (WAN-IFRA).

"Hoci technológie umelej inteligencie prinesú verejnosti, tvorcom obsahu, podnikom a celej spoločnosti veľké výhody, predstavujú aj riziká pre udržateľnosť tvorivých odvetví, dôveru verejnosti vo vedomosti, žurnalistiku, vedu a zdravie našich demokracií," uviedli vydavatelia vo vyhlásení.

Hlavnými požiadavkami v štvorstránkovom dokumente sú etika, transparentnosť a zodpovednosť prevádzkovateľov AI. Vývojári aj prevádzkovatelia AI, ktorí svoj softvér pomocou čerpania dát z už existujúcich textov učia tvoriť nový obsah, by mali rešpektovať duševné vlastníctvo a s ním spojené právne normy. Autori pôvodných textov totiž do ich vzniku investovali a ich vklad by mal byť ochránený, myslia vydavatelia.

Dodávajú tiež, že správcovia AI by mali "zaistiť transparentnosť, aby vydavatelia mohli vymáhať svoje práva v prípadoch, keď je ich obsah zahrnutý do tréningových dátových sád", priradiť obsah pôvodným vydavateľom a priznať ich autorstvo. Vydavatelia upozorňujú, že AI by nemala skresľovať pôvodné diela a mala by pracovať v súlade s ľudskými hodnotami či rešpektovať súkromie a osobné dáta užívateľov, ktorí sa rozhodli s AI spolupracovať.

Zásady z dokumentu sú podľa riaditeľa Českej asociácie umelej inteligencie Lukáša Benzla v mnohých prípadoch pochopiteľné. „Obávam sa však, že vzhľadom na princípy fungovania systémov umelej inteligencie a šírenia obsahu na internete bude extrémne ťažké nájsť riešenie. Problematické je už len zahŕňanie obsahu do tréningových dátových sád. Ostatne GPTBota, teda web crawler spoločnosti OpenAI, ktorý prechádza web a ukladá dáta, od jeho uvedenia na začiatku augusta do konca augusta blokovalo už okolo ôsmich percent z 1000 najväčších svetových webov," povedal Benzl.

Okrem rôznych európskych organizácií dokument podpísali viaceré vydavateľské organizácie priamo z Dánska, Fínska, Argentíny, Brazílie, Japonska, Kanady, Kolumbie alebo Južnej Kórey.