Tlačové správy

Peter Kotlár nesmie ďalej zastávať funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie

Peter Kotlár nesmie ďalej zastávať funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie


Strana 1 z 200