Rádio Devín pripravilo benefičný koncert pre Ukrajinu, pomáhať môžu aj poslucháči

Rádio Devín pripravilo benefičný koncert pre Ukrajinu, pomáhať môžu aj poslucháči

Rádio Devín pripravilo Benefičný koncert Rádio Devín proti násiliu. Koncert sa uskutoční 17. novembra o 17.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici 1 v Bratislave. V priamom prenose ho odvysiela Rádio Devín a dostupný bude aj na webe RTVS. Zapojiť sa môžu aj poslucháči zaslaním darcovskej SMS, či príspevku na účet. Partnerom projektu je nezisková organizácia Človek v ohrození.

Koncert je súčasťou osláv 50. výročia začiatku vysielania rádia Devín. V deň, keď si na Slovensku a v Českej republike pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, chce aj Rádio Devín vyslať jasné posolstvo. Benefičný koncert Rádio Devín proti násiliu je toho dôkazom, informuje rádio v tlačovej správe.

V programe počas koncertu vystúpia: Lucia Vráblicová, Vladimír Jedľovský, Zuzana Mojžišová, Miki Skuta, Stano Palúch, Rasťo Andris, Soňa Horňáková, Mária Gavalová, Tomáš Boroš, Ivan Šiller, Matúš Wiedermann, Imrich Szabo, Detský zbor Superar, aj Detský a dievčenský zbor Slovenského rozhlasu.

„Ceníme si, že s Rádiom Devín spolupracuje viacero renomovaných umelcov. A tiež to, že ide o profesionálov s výrazným etickým presahom, ktorí sami prichádzajú s ponukou podieľať sa na dobrej veci. Len tak sa môžeme púšťať do podujatí v intenciách benefičného koncertu Rádio Devín proti násiliu,“ uviedla intendantka Rádia Devín Zuzana Belková.

Súčasťou benefičného koncertu je aj možnosť zapojenia sa do verejnej zbierky organizácie Človek v ohrození n.o.. Už v týchto chvíľach je možné pomôcť ťažko skúšaným obyvateľom Ukrajiny dvojakou formou, a to buď zaslaním prázdnej SMS na číslo 837, ktorá bude spoplatnená sumou 5 eur alebo vo verejnej zbierke zaslaním peňažných prostriedkov na účet SK39 1100 0000 0029 4101 6716 (Človek v ohrození, n.o.). Vyzbierané finančné prostriedky poputujú do verejnej zbierky organizácie Človek v ohrození pre Ukrajinu.

„Sú chvíle, keď človek vie, že musí niečo urobiť. Každý z nás pomáha po svojom a týmto koncertom som chcela ukázať aj silu svojich kolegov. Každý, kto vystúpi, považuje za samozrejmosť, že bude účinkovať bez nároku na honorár, a každý, kto vystúpi, mi dal svoje „áno“ hneď, ako som ho, alebo ju, oslovila. Nielen za to si ich nesmierne vážim a ako umelcov ich obdivujem. No nielen ich. Za každým koncertom stoja ľudia, ktorých na pódiu nevidieť, ale odviedli profesionálnu prácu v príprave i počas koncertu. Nevidno ich, ale bez nich by nebol,“ povedala iniciátorka koncertu, redaktorka Rádia Devín Eva Reiselová.