Pohyb je zdravý rozhýbal Slovensko a získal 1. miesto v súťaži PROKOP

Pohyb je zdravý rozhýbal Slovensko a získal 1. miesto v súťaži PROKOP Foto: APRSR

Minuloročný edukatívno-preventívny program VšZP s názvom Pohyb je zdravý zabodoval v odbornej súťaži PROKOP. Z dvoch získaných shortlistov sa VšZP podarilo premeniť jeden z nich na 1. miesto v kategórii Internal Communication.

Asociácia public relations SR vyhlásila koncom minulého roka už 13. ročník odbornej súťaže PROKOP, ktorá oceňuje najlepšie slovenské PR projekty a kampane za posledný rok. Odborná porota v troch hodnotiacich kolách zo 174 prihlásených prác v 19 kategóriách udelila 105 shorlistov a VšZP získala dva z nich – v kategórii Content in PR za projekt Pohyb je zdravý a v Internal Communication za jeho nadstavbu v podobe programu Jarný reštart pre zamestnancov poisťovne. Práve ten odborníci ocenili ako najlepší v danej kategórii.

„Teší ma, že si odborná porota Prokop 2022 všimla a ocenila náš edukatívno-preventívny program Pohyb je zdravý, ako aj Jarný reštart. Výsledkom našej mravenčej práce bola masívna osvetová kampaň a web s hodnotným obsahom, ktorý je širokej verejnosti k dispozícii úplne zadarmo. Edukácia o prevencii a zdravom životnom štýle v takom rozsahu je nadpráca zdravotnej poisťovne v rámci spoločenskej zodpovednosti tak, ako to býva vo vyspelých európskych krajinách. Vyslúžili sme si za to dva shortlisty a umiestnenie na 1. mieste v kategórii Interná komunikácia. Je to veľká pocta a zadosťučinenie pre všetkých zamestnancov VšZP, ktorým sa darí meniť spoločnosť tak navonok, ako aj vo vnútri firmy,“ dodáva riaditeľka odboru marketingu a komunikácie VšZP Dominika Šulková.

Celoročný projekt spustila VšZP v apríli 2022 s cieľom rozhýbať verejnosť, podporiť zdravý životný štýl a prevenciu, ktorá je základom predchádzania civilizačných ochorení. Jedným z nástrojov sa stala stránka www.pohybjezdravy.sk, ktorej obsah tvorí odborné poradenstvo, kompletné jedálničky a tréningové programy pre celú rodinu.

K pohybu poisťovňa vyzvala aj svojich zamestnancov. Pripravila pre nich Jarný reštart, internú 6-týždňovvú výzvu, počas ktorej absolvovali Dni zdravia, odborné online prednášky, k dispozícii mali jedálničky a tréningové programy šité na mieru. Výzvou ich sprevádzala nutričná špecialistka Veronika Hanáková. Vďaka Jarnému reštartu sa ľudia menili nielen fyzicky, zároveň sa stali aj nástrojom zmeny firemnej kultúry a samotnej internej komunikácie, ktorá ožila.