Pozor poistenci VšZP sa opäť môžu stretnúť s nekalými prepoisťovacími praktikami

Pozor poistenci VšZP sa opäť môžu stretnúť s nekalými prepoisťovacími praktikami Ilustr. foto: VšZP

Napriek tomu, že možnosť zmeniť poisťovňu je otvorená až do konca septembra, poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne môžu už v týchto dňoch čeliť pokusom o nekalé prepoisťovacie praktiky. VšZP opäť zaznamenáva zvýšený počet podnetov od svojich poistencov na podvodné konanie jednotlivcov a vyzýva klientov k ostražitosti a overovaniu si informácií.

Finanční agenti aktuálne najčastejšie oslovujú poistencov emailom alebo osobne na sídliskách miest či vo vlakoch. Súčasťou ich praktík je šírenie rôznych zavádzajúcich tvrdení, ktoré sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti, finančnej kondície poisťovne či benefitného produktu Peňaženka zdravia. Evidujeme tiež prípady zavádzania pri podpise prihlášky, keď je poistencom tvrdené, že ide napríklad len o anketu a nemajú vedomosť o tom, že podpisujú zmenovú prihlášku. Objavili sa tiež prípady nátlaku, kedy sú klienti nútení k okamžitému podpisu prihlášky.

VšZP rázne odmieta tieto klamlivé tvrdenia a nátlakové postupy a vyzýva verejnosť k opatrnosti. Výber zdravotnej poisťovne má byť slobodným rozhodnutím. Práve také neférové konanie môže skomplikovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti a zdravotný stav oklamaných ľudí. Obchodné ciele nesmú byť nadradené nad zdravie ľudí. Pred prípadnou zmenou zdravotnej poisťovne preto odporúčame overiť si pravdivosť tvrdení na klientskych pracoviskách VšZP, na call centre alebo prostredníctvom iných dostupných komunikačných kanálov poisťovne.

V prípade, že sa poistenec stal obeťou nekalého prepoisťovania, prípadne takéto podozrenie nadobudol, prosíme, aby sa obrátil na najbližšiu pobočku VšZP. Naši pracovníci mu pomôžu so späťvzatím prihlášky.