Vyjadrenie Úradu vlády SR k medializovaným opatreniam pre pendlerov

K medializovaným informáciám, že tzv. „pendleri“ musia mať pri vstupe na územie Slovenskej republiky negatívny test nie starší ako 72 hodín, uvádzame, že tento návrh vládnym uznesením nebol schválený. Stále platí aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 64 zo dňa 12. februára 2021, podľa ktorej sa „pendleri“ zo susedných krajín musia na hraniciach preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

Osoby, ktoré majú pracovnoprávny vzťah alebo miesto výkonu práce na území niektorej z krajín Európskej únie nesusediacej so Slovenskom, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku alebo vo Veľkej Británii, sa musia na hraniciach preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 48 hodín alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín.