Redaktori Markízy vo videu oznámili, že ostávajú a nevstupujú do štrajku (VIDEO)

Redaktori Markízy vo videu oznámili, že ostávajú a nevstupujú do štrajku (VIDEO) Reprofoto zamestnanci TV Markíza

Kríza v Markíze aj naďalej pokračuje. Dnes redaktori a moderátori, nespokojní s pomermi v televízii, zverejnili video, v ktorom oznamujú, že do štrajku zatiaľ nevstupujú, odmietajú odísť z televízie a ostávajú v štrajkovej pohotovosti.

Vo videu sa prihovárajú napríklad Michal Hečko, Danica Kleinová, Adel Ghannam, Viktor Vincze, Viktor Serebryakov, Martina Töröková, Lukáš Zuzelka, Michal Kovačič, Gabriela Kajtárová, Ján Tribula, Martina Kašiarová, Zuzana Čimová a mnohí ďalší: „Roky budujeme našu spoločnú značku. Sú ňou naše tváre. Sú ňou naše hlasy. … Tvrdia o nás, že sa odmietame dohodnúť, vraj môžeme priniesť svoje výpovede. Sme zvyknutí počúvať klamstvá. No my si ctíme fakty. Chceme robiť svoje povolanie. Slobodne a zodpovedne ako doteraz," hovoria vo videu a každý hovorí aj koľko rokov pracuje pre Markízu: 26 rokov, 17, 9 rokov… "Celý ten čas pomáhame budovať túto značku. Vedenie televízie Markíza včera súhlasilo so všetkými podmienkami štrajkového výboru, urobilo tak interne a potichu, kým navonok tvrdilo opak, o skutočnom výsledku tak musíme informovať my,“ hovoria vo videu. „Hodiny sme v rokovaniach trvali na elementárnych princípoch novinárskej práce a tieto prísľuby sme nakoniec dosiahli. Na štrajk preto dnes nemáme dôvod." Na sľúbené pravidlá však budú dohliadať. 

Krátko po videu zverejnilo vedenie televízie tlačovú správu, v ktorej oceňuje rozhodnutie svojich zamestnancov nevstúpiť do štrajku. „Manažment televízie považuje túto skutočnosť za pozitívny krok. Svedčí o tom, že väčšine zamestnancov záleží na dobrom mene ich televízie, a že spoločne s vedením TV Markíza považujú súčasnú situáciu za riešiteľnú cestou racionálneho dialógu,“ píše v tlačovej správe vedenie.

Ešte včera vedenie televízie zverejnilo dve rozporuplné vyjadrenia: zmierlivé - do vnútra televízie a kritické - na verejnosť. V ňom vyzvali nespokojných redaktorov a moderátorov, aby dali výpovede.

Podrobnosti: Vedenie Markízy je pripravené prijať výpovede nespokojných zamestnancov

Dnes vedenie - už aj verejne zmierlivo - víta kroky zamestnancov: „Vedenie televízie v tejto súvislosti deklaruje ochotu a snahu v takomto dialógu pokračovať, ak v ňom budú ako partneri vystupovať takí zástupcovia zamestnancov, ktorým ide skutočne o rozumný dialóg, a nie o vyhrotenie celej situácie.“

Pre takýto dialóg definuje vedenie televízie iba tri body:

1. TV Markíza nikdy nepripustí, aby bolo jej vysielanie zneužité v prospech ktorejkoľvek zo súperiacich politických strán.
2. Redakčná zodpovednosť za vysielanie televízie je v rukách vedenia ako zástupcov držiteľa oprávnenia na vysielanie. Táto zodpovednosť pritom musí zostať nedeliteľná, pretože je to práve manažment TV Markíza, kto je plne zodpovedný regulačným orgánom, verejnosti a akcionárom televízie.
3. Je nemysliteľné, aby akákoľvek osoba, ktorá zneužila vysielací priestor k neautorizovanému vysielaniu a poškodila dobré meno TV Markíza, reprezentovala do budúcna záujmy redaktorov, moderátorov a bola naďalej tvárou televízie.

Manažment TV Markíza je zároveň presvedčený, že v skutočnosti sa požiadavky jeho zamestnancov a zamestnankýň prakticky zhodujú s jeho vlastnými snahami, smernicami Redakčnej rady CME, ako aj závermi Redakčnej rady CME.