RTVS zverejnila prehľad dôležitých informácií k zrušeniu koncesionárskych poplatkov

RTVS zverejnila prehľad dôležitých informácií k zrušeniu koncesionárskych poplatkov

Vo februári schválil parlament novelu o zrušení úhrady poplatku RTVS. Tá nadobudne účinnosť od 1. júla 2023. Každej fyzickej osobe evidovanej dodávateľom elektriny, ako aj zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, sa tak k 30. júnu končí povinnosť platiť koncesionárske poplatky.

RTVS prináša prehľad dôležitých informácií, ktoré súvisia so zrušením úhrad koncesionárskych poplatkov.

Poplatky budú zrušené k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má teda platiteľ do 30. júna. Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl.
Povinnosť platieb zaniká automaticky, nie je potrebné posielať žiadosť o zrušenie povinnosti platiť úhradu RTVS. V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO nie je potrebné zo strany platiteľov vykonať žiadne kroky. V prípade platby bankovým prevodom je potrebné zrušiť trvalý prevodný príkaz.

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.

RTVS odporúča platiteľom skontrolovať si svoj prípadný nedoplatok online na účte užívateľa alebo je možné kontaktovať RTVS cez kontaktný formulár.

RTVS ako vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. RTVS je povinná vymáhať nedoplatok bez ohľadu na obdobie, v ktorom nedoplatok vznikol. Výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni 2023, pretože kontroly nedoplatkov prebiehajú kontinuálne a budú prebiehať spätne aj po zrušení úhrad koncesionárskych poplatkov.

Viac informácií k problematike zrušenia úhrad poplatkov RTVS nájdete na uhrady.rtvs.sk.

Národná rada Slovenskej republiky prijala 20. júna 2023 zmenu zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska, ktorá prináša nový spôsob financovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie z verejných zdrojov. Nárokovateľný príspevok pre RTVS bude každoročne poskytovaťný zo štátneho rozpočtu vo výške 0,17 % z HDP.