V Čechách sa náhle zvyšujú koncesionárske poplatky. Platiť sa bude aj za mobil či počítač

V Čechách sa náhle zvyšujú koncesionárske poplatky. Platiť sa bude aj za mobil či počítač

Koncesionársky televízny poplatok sa u našich susedov od začiatku roka 2025 pravdepodobne zvýši o 25 korún na 160 korún mesačne a rozhlasový vzrastie o desať korún na 55 korún za mesiac. Počíta s tým návrh takzvanej veľkej mediálnej novely, na ktorom sa zhodli zástupcovia vládnej koalície. Na tlačovej konferencii to uviedol minister kultúry Martin Baxa (ODS). Návrh teraz čaká medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Podľa Baxu sa tiež rozšíri počet platiteľov. Novo budú televízny a rozhlasový poplatok platiť tí, ktorí disponujú akýmkoľvek zariadením, ktoré umožňuje príjem verejnoprávnych médií, teda aj mobilom, tabletom alebo počítačom. Počet poplatníkov sa má zvýšiť zhruba o 230-tisíc. U firiem bude po novom zavedená platba podľa počtu zamestnancov, podniky do piatich ľudí a samostatne zárobkovo činné osoby (OSVČ) budú od platby oslobodené. Hospodárenie Českej televízie aj Českého rozhlasu bude môcť kontrolovať Najvyšší kontrolný úrad.

Českej televízii tak vzrastie výnos z poplatkov z tohto roku z očakávaných 5,7 miliardy o 1,4 miliardy Kč po odpočítaní príjmu z končiacej výnimky platby DPH. Pri Českom rozhlase príjem vzrastie o 600 miliónov korún z existujúcich dvoch miliárd korún.

Podľa Baxu je finálny návrh noviel o Českej televízii, Českom rozhlase a rozhlasových a televíznych poplatkoch výsledkom zhruba ročnej práce v koalícii. "Zhodli sme sa na tom, ako zachovať kvalitu verejnoprávneho vysielania a jeho ďalší rozvoj," dodal Baxa. Zhoda podľa neho bola aj na tom, že financovanie verejnoprávnych médií by malo byť nezávislé od štátneho rozpočtu.

Televízny poplatok je 15 rokov na rovnakej výške 135 korún a odvtedy jeho reálna hodnota podľa Baxy klesla na 72 Kč, rozhlasový poplatok 45 Kč sa nezmenil 18 rokov a jeho hodnota je v súčasnosti polovičná.

"Návrh vlády jednoznačne vítame a veríme, že nájde podporu v legislatívnom procese. Je výsledkom našej dlhodobej komunikácie s politikmi a verejnosťou a dlhoročného predkladania argumentov o neudržateľnosti verejnej služby pri nevyriešení jej financovania," uviedol končiaci generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák. Verí, že sa vďaka vyriešenému financovaniu podarí nielen zachovať súčasnú šírku verejnej služby, ale aj narovnať platový dlh, ktorý má ČT voči svojim zamestnancom aj tvorcom. ČT je podľa neho posledných päť rokov opakovane najsledovanejšou televíznou skupinou a spolu s ČRo sa zároveň tešia najvyššej dôvere.

Opatreniu podľa predsedu Asociácie producentov Vratislava Šlajera ČT umožní venovať sa aj doteraz zabúdaným diváckym skupinám prostredníctvom žánrov ako je animácia, dokument alebo tvorba pre deti a mladých divákov.

"Verím, že navýšenie rozhlasového poplatku budú vnímať ako nutnosť aj obe komory parlamentu. Zároveň ma teší, že súčasný systém výberu rozhlasových poplatkov zostal zachovaný, pretože predstavuje záruku nezávislosti médií verejnej služby, ako ďalšieho z pilierov našej demokratickej spoločnosti," dodal generálny riaditeľ ČRo René Zavoral.

Podľa vedúceho projektu Nezávislé médiá Martina Luhana je dobre, že sa ministerstvo rozhodlo napraviť niektoré nedostatky zákonov o ČT a ČRo, napríklad rozdiely v úpravách dozorných komisií v ČT a ČRo, alebo nejasné formulácie, ktoré v priebehu minulých rokov umožňovali radným aj politikom svojvoľné výklady. "Avšak zásadný pokrok na ceste k udržateľnému financovaniu českých médií verejnej služby nenastal. Jednorazovo zvýšenie a zmena definície daňovníka nie sú opatreniami, ktoré by zaistili udržateľnosť do budúcnosti," podotkol.

Proti navyšovaniu rozpočtu Českej televízie sú zástupcovia komerčných televízií, podľa ktorých by to znamenalo nerovnováhu na trhu. Česká televízia aj Český rozhlas majú oproti komerčným subjektom obmedzené príjmy z reklamy a zásadnou položkou je práve koncesionársky poplatok. Pravidlá pre vysielanie reklamy by sa podľa Baxu nemali u komerčných ani verejnoprávnych subjektov meniť. Česká televízia tento rok hospodári s rozpočtom 7,4 miliardy korún a Český rozhlas s 2,3 miliardy korún.