Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (DPFO typ A a B)

Nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (DPFO typ A a B) Ilustr. foto: FS SR

MF SR vydalo vzory tlačív k daňovým priznaniam pre daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2023:

- k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona (ďalej len „DP FO typ A“), číslo MF/013085/2023-721
-  dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 (ďalej len „DP FO typ B“), číslo MF/013086/2023-721

 

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) z roku 2022 (ďalej len „DP PO“), zostáva naďalej v platnosti.

Uvedené vzory tlačív sú súčasťou oznámenia Ministerstva financií SR č. MF/013088/2023-721 a použijú sa pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31.12.2023.