OVCE.sk novými prírastkami bratislavskej ZOO

Do košiara rozprávkových ovečiek pribudlo hneď niekoľko noviniek, kompletné DVD s 24 animovanými rozprávkami, nové vydanie knihy Deti v sieti a živé ovečky v košiari bratislavskej ZOO.

K počítačom a mobilom s internetom majú prístup čoraz mladšie deti, čo so sebou prináša mnohé riziká. eSlovensko o. z. sa preto snaží hravým spôsobom prihovoriť deťom cez animované rozprávky OVCE.sk a učiteľom aj rodičom predstaviť nové spôsoby, ktoré pomôžu deťom rozoznávať nástrahy na internete.

„Hľadáme spôsoby a miesta, ako sa k deťom dostať čo najbližšie a takýmto miestom je jednoznačne aj bratislavská zoologická záhrada," tvrdí Miroslav Drobný, prezident eSlovensko a riaditeľ projektu Zodpovedne.sk.

Deťom budú od dnes v bratislavskej ZOO pripomínať hlavných hrdinov rozprávok - dve ovečky a jeden baranček s hviezdnymi krstnými rodičmi. Barančekovi Milanovi dala meno Adela Banášová, ktorá prepožičala hlas seriálovým ovečkám do audiokomentárov pre nevidiace deti. „Internet je samozrejme nevyčerpateľný zdroj informácii. Je však aj celkom vyčerpávajúci zdroj zmätku, lebo množstvo informácii sa ťažko selektuje a vyhodnocuje. Pre deti je to ešte o to náročnejšie, že majú menej skúseností s niektorými sférami života," hovorí Adela. Jeho kamarátku v kožúšku Kvetku si osvojil Jozef Vajda, hlas animovaných postavičiek zo seriálu, ktorý ku projektu OVCE.sk dodáva: „Rozprávky považujem za mimoriadny a zmysluplný projekt, ktorý vie presne, ako osloviť detského diváka. Práca pri dabovaní postavičiek ma veľmi bavila, doslova som sa v tom vyžíval." Poslednú „zodpovednú" ovečku Múdroslavu pomenoval Miroslav Drobný, ktorý je scenáristom rozprávok OVCE.sk a spoluautorom knihy Deti v sieti.

Projekt OVCE.sk má už za sebou 5-ročnú históriu. Ako ho poznajú a vnímajú samotné deti zisťoval prieskum priamo medzi nimi. Až 92 percent z 9-ročných opýtaných uviedlo, že pozná rozprávky OVCE.sk a 88 percent z nich aspoň jednu časť aj videlo.

„DVD obsahuje všetkých 24 doteraz existujúcich rozprávok o ovečkách a ich skúsenostiach s internetom a mobilmi. Celá edícia zahŕňa 613 verzií rozprávok a okrem dabingu v cudzích jazykoch a cudzojazyčných titulkov obsahuje aj audiokomentár pre nevidiace, či posunkový jazyk pre nepočujúce deti," dopĺňa Miroslav Drobný. Súčasťou aktivít je aj vzdelávanie učiteľov a rodičov. Pre nich eSlovensko prináša rozšírené vydanie knihy Deti v sieti, ktorá im poslúži ako dobrý sprievodca rizikami virtuálneho sveta. Na konkrétnych príkladoch radí, ako sa s deťmi o nástrahách internetu rozprávať a tým ich aj chrániť. Kniha sa bude v rámci osvetovej kampane distribuovať do všetkých škôl na Slovensku a bude bezplatne dostupná na stránke www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk, v internetom kníhkupectve Martinus.sk a na stránke www.telekom.sk

„Mať deti v sieti nie je automaticky katastrofa. Internet priniesol nové možnosti ako komunikovať, dostať sa k informáciám, zdieľať fotografie, tvoriť," hovorí psychologička Monika Gregussová, spoluautorka knihy Deti v sieti. „Situácie, s ktorými sa deti na internete stretávajú sú zároveň rizikom, ale aj príležitosťou. Závisí od osobnosti detí, ale aj ich znalostí o rizikách internetu, či sa v danej situácii niečo nové naučia, dokážu sa ubrániť, a tak zosilnejú, alebo naopak, zažijú niečo nepríjemné, zraňujúce a stanú sa obeťou."

Tretím krokom na podporu bezpečnosti detí na internete je verejná zbierka OVCE.sk na čísle 881 v sieti Telekom a O2, ktorí poskytli toto číslo bezplatne. Cena SMS správy je 2 eurá. Do aktivít sa takto môže zapojiť aj široká verejnosť a svojím finančným príspevkom podporiť projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o nástrahách a rizikách online prostredia.