BILLA už začala s inštaláciou fotovoltických panelov na logistickom centre v Seredi (VIDEO)

BILLA už začala s inštaláciou fotovoltických panelov na logistickom centre v Seredi (VIDEO) Foto: Billa

Vďaka moderných technológiám sa spotrebuje v nových priestoroch logistického centra spoločnosti BILLA, ktoré bolo otvorené koncom januára tohto roka, o 50 % menej energií na meter štvorcový skladovej plochy ako v pôvodnom sklade v Senci. BILLA začala s inštaláciou 5 555 fotovoltických panelov, ktoré budú pokrývať celú budovu logistického centra.

Ukončením inštalácie získava BILLA v prvenstvo na Slovensku a v Čechách vo veľkosti fotovoltického zariadenia o výkone 2,5 MWp na jednej streche. „Fotovoltický systém ročne vyrobí 2400 MWh elektrickej energie, čo predstavuje až 80 % predpokladanej ročnej spotreby logistického centra. Vďaka tomuto trvaloudržateľnému riešeniu vyprodukujeme ročne o 440 ton menej emisií CO2,“ vysvetľuje prevádzková riaditeľka Albena Georgieva. Momentálne je ukončená montáž konštrukcie a začína sa s montážou panelov. Ukončenie inštalácie fotovoltického zariadenia je naplánované na september tohto roka.

BILLA ako spoločensky zodpovedná firma systematicky a v dlhodobom horizonte podniká kroky na to, aby jej aktivity prebiehali v súlade s ochranou prírody a prírodných zdrojov. Nadnárodná obchodná skupina REWE, do ktorej BILLA patrí, si stanovila dva ambiciózne ciele: do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (oxidu uhličitého) o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu. „Jedným z opatrení ako tieto ciele dosiahnuť je inštalácia fotovoltiky v Seredi, avšak našim plánom je pokryť fotovoltikou aj všetky naše predajne, kde to bude technicky možné. Momentálne robíme audit na našich predajniach. Na troch predajniach, v Komárne, Dunajskej Strede a v Bernolákove, už máme nainštalované 100 kWp fotovoltiky,“ hovorí A. Georgieva. Solárne panely na ohrev teplej vody má BILLA inštalované na svojej budove na Bajkalskej, kde je predajňa a zároveň tiež centrála spoločnosti.

Medzi ďalšie opatrenia spoločnosti BILLA patrí využívanie odpadového tepla z chladenia potravín na vykurovanie predajní a okrem toho znižujeme aj počet kotolní na fosílne palivá. Ostatné kotolne modernizujeme, čím v nich znižujeme spotrebu zemného plynu až o 40 %. Prírodné zdroje šetríme aj využívaním energie zo Slnka, v predajniach a skladoch používame LED osvetlenie a špeciálne chladiace vitríny, ktoré do ovzdušia vypúšťajú o tretinu menej oxidu uhličitého. Od roku 2023 pri novostavbách a rekonštrukciách predajní používame iba prírodné chladivá v zariadeniach chladenia a mrazenia, t.j. chladivo CO2, ktoré tak minimalizuje dopad na životné prostredie.

Najnovšie