Byť členom APRSR nie je iba o prestíži. Aj vy môžete budovať hodnoty, férové podnikateľské prostredie a získať nové talenty

Byť členom APRSR nie je iba o prestíži. Aj vy môžete budovať hodnoty, férové podnikateľské prostredie a získať nové talenty Zástupcovia členských agentúr Foto: APRSR

Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky (APRSR) sa plánuje rozrastať. V súčasnosti má 18 členov, o svojich službách a výhodách chce presvedčiť ďalších potenciálnych členov.

Krízové udalosti v predchádzajúcom období všetkým ukázali, aká dôležitá bola a je schopnosť adekvátne reagovať na nové výzvy a udávať nové trendy. Kým niektoré agentúry sa dokázali nadýchnuť len v priebehu ostatných mesiacov, iné sa otriasli rýchlejšie. Členstvo v asociácii zvyšuje kredibilitu agentúr a zároveň ich dôveryhodnosť v očiach klientov, hovorí Adam Bačkor, člen Prezídia APRSR zodpovedný za nábor nových členov. "Za uplynulé tri roky sme si uvedomili, že naše spojenie má oveľa viac výhod. Ťažšie časy sa každému z nás prekonávajú ľahšie, ak sa môžete so svojimi obavami obrátiť na skúseného partnera. Asociácia takýto priestor poskytuje. Rovnako dokážeme promptne i odborne diskutovať, pripomienkovať legislatívu a naďalej kultivovať prostredie, v ktorom podnikáme,“ hovorí o benefitoch členstva Bačkor.

Agentúry združené v asociácii sa zaväzujú dodržiavať normy a zásady, ktoré zároveň prispievajú k férovému a etickému PR prostrediu, vrátane tendrovania. Členovia sú na základe svojich preferencií a kvalít prerozdeľovaní do komisií, ktoré dbajú o to, aby sa aj tieto ciele ľahšie presadzovali. „Náš hlas je vďaka členským agentúram silnejší, a preto dokážeme razantnejšie reagovať napríklad na tendre, ktoré nie sú našou etickou komisiou vyhodnotené ako férové. Prostredníctvom takýchto aktivít zlepšujeme a posilňujeme pozíciu public relations v marketingovej komunikácii i širšej spoločnosti. Dbáme tiež o edukáciu smerom k inštitúciám, ktoré do budúcnosti uvažujú nad výberovými konaniami,“ pokračuje Adam Bačkor z agentúry GETLIKE.

Etické PR a etické tendrovanie

Na základe manuálov zostavených asociáciou sa môžu inštitúcie v procese tendrov ľahšie zorientovať a jednotlivé úkony prispôsobiť etickým zásadám.

Vzdelávanie a vymieňanie si poznatkov sa realizuje aj vo vnútri APRSR. Odbornosť je garantovaná výsledkami a dátami, ktoré pravidelne poskytujú členovia, a tak má asociácia prehľad o tom, ako sa trh vyvíja, ktoré z komunikačných nástrojov a platforiem sú trendom a aká je predikcia nasledujúcich mesiacov. „V súčasnosti sa veľmi intenzívne hovorí o umelej inteligencii. Naše členské agentúry už na základe vyhodnotených dát vedia, ako ovplyvní jej používanie a dopyt po nej náš trh. Zároveň sme dôveryhodným zdrojom informácií aj pre organizátorov konferencií, odborných panelov, školení či workshopov,“ dodáva Bačkor.

Asociácia PR agentúr Slovenskej republiky, ktorá sama je súčasťou ICCO, sa snaží aj o to, aby bolo prostredie PR atraktívne pre nové talenty, z čoho profitujú podľa Adama Bačkora práve samotné členské agentúry. „Sme v úzkom kontakte s univerzitami, odbory ktorých sú blízke našej brandži. Zaujímame sa o marketingovú komunikáciu, žurnalistiku, ale aj o absolventov ekonomických či umeleckých odborov. Intenzívne sa podieľame na výučbe, koncipovaní učebných osnov, odbornej praxi a sme garantmi bakalárskych i diplomových prác. Zároveň spoluorganizujeme konferencie, kde našim nádejným kolegom poskytujeme priestor spoznať toto kreatívne prostredie zblízka.“ Záujemcom o prácu APRSR poskytuje priestor na realizáciu, mladí ľudia sa tak učia od profesionálov zo súčasnej praxe to, čo sa od nich reálne očakáva.

Členstvo v APRSR je výhodou aj v prípade súťaže PROKOP. Agentúry, ktoré sú súčasťou asociácie, majú výhodnejšie podmienky pri registrácii prihlásených prác. Najväčší špecialisti na PR komunikáciu Slovenska navyše môžu spoločne formovať samotnú súťaž, ktorá si z roka na rok získava čoraz väčšiu pozornosť a popularitu. APRSR má viacero ďalších projektov, medzi jej eventy patrí aj EsPResso či rozličné konferencie a semináre.

Ako sa teda stať členom APRSR?

Všetky informácie o podmienkach členstva možno nájsť na oficiálnej stránke APRSR. V prípade záujmu o členstvo možno tiež kontaktovať asociáciu na adresách: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Každý zo záujemcov bude nami kontaktovaný a oboznámený s ďalším postupom, hovorí Bačkor.

Riadnym členom Asociácie public relations Slovenskej republiky sa môže stať právnická osoba, ktorá môže poskytovať služby v oblasti PR a preukázateľne ich aj poskytuje. Tento servis klientom však musí byť v súlade s platnými stanovami asociácie, jej etickým kódexom, Štokholmskou chartou ICCO a Chartou IPRA. Agentúra tiež musí o svoje členstvo požiadať formou žiadosti, kredibilitu na trhu doložiť referenciami od klientov a zároveň odporúčaním niektorej s členských agentúr. O jej vyhovení následne rozhodne Valné zhromaždenie APRSR, a to nadpolovičnou väčšinou členov. V súčasnosti sa APRSR skladá z týchto členských agentúr: 1st CLASS AGENCY, 10/10 COMMUNICATIONS, AMI COMMUNICATIONS, black apple, casual, DIVINO, Dynamic Relations, event2all, GETLIKE, GRAYLING, Lemur, NEOPUBLIC, PA MATTERS, konektor, PRime time, seesame, SK PR, MEDIA CENTRAL.

Článok vznikol na základe spolupráce Omediach.com a APRSR.