Slováci opúšťajú „mama hotel“ až okolo tridsiatky. Keďže náklady na bývanie za nich znášajú rodičia, sporiť by mohli viac

Slováci opúšťajú „mama hotel“ až okolo tridsiatky. Keďže náklady na bývanie za nich znášajú rodičia, sporiť by mohli viac Ilustr. foto: 365 bank

Generácia slovenských mileniálov uprednostňuje „mama hotel“, teda bývanie u rodičov. Potvrdzuje to aj prieskum Eurostatu, z ktorého vyplýva, že mladí Slováci už dlhodobo opúšťajú rodičovské hniezdo v priemere až okolo 30-ky.* Napriek tomu, že o bývanie a náklady s ním spojené majú zväčša postarané, zo svojich zárobkov si odkladajú relatívne málo.A približne pätina mladých ľudí si nesporí vôbec.** Dôvodom, že ostávajú dlhšie pri rodičoch môže byť aj dostupnosť hypoték, absencia štátnych nájomných bytov, či nízka tradícia bývať v podnájme.

Slovenská mládež zaostáva ďaleko za priemerom všetkých krajín Európskej únie vo výške veku pri odchode od rodičov. Zatiaľ čo európsky vekový priemer je pri mladých ženách 25,5 roka a u mužov 27,4 rokov, Slovenky opúšťajú domovy v priemere vo veku 29,5 roka a muži ešte neskôr – až vo veku 32 rokov. Z „mama hotela“ odchádzajú vo vyššom veku už len Chorváti (33-roční). Na prvej priečke v osamostatnení sú Fíni, ktorí opúšťajú rodičovské hniezdo už ako 21-roční.

O bývanie, náklady naň a zväčša aj o stravu mladých sa teda dlhý čas od skončenia štúdia starajú rodičia. No aj napriek tomu si mladí pravidelne sporia pomerne nízke sumy. Viac ako polovica z nich (55%) je schopná odložiť si mesačne len sumu vo výške do 100 eur. Pätina si ani napriek výhodám rodičovského „hniezda“ v podobe nižších nákladov na život paradoxne neušetrí nič. Tretina z nich uvádza ako dôvod príliš nízky príjem a 17 % nepovažuje sporenie za dôležité. Približne 6 z 10 ľudí vo veku do 30 rokov má na účte úspory vo výške do 5 tis. eur.

„Mladí ľudia by mali začať sporiť akonáhle si nájdu brigádu alebo svoje prvé zamestnanie. Veľkou výhodou v dospelosti je, ak im počas života šetrili už ich rodičia. Suma, ktorú by si mali mesačne mladí odkladať na sporenie a investovanie samozrejme závisí od ich príjmov, avšak ak majú o bývanie či stravu postarané u rodičov, bolo by dobré, aby predstavovala aspoň polovicu ich mesačného platu“, uvádza Linda Valko Gáliková, vedúca PR v 365.bank. Vďaka nasporeným peniazom sa môžu skôr osamostatniť a ísť buď do podnájmu alebo požiadať o hypotekárny úver. Výhodou je aj to, ak sú žiadatelia dvaja.

Dôvodom, prečo odchádzajú mladí ľudia neskôr od rodičov, je pritom viacero. Okrem dobrovoľného rozhodnutia zotrvať s rodinou dlhšie zohráva úlohu aj skutočnosť, že aktuálne je bývanie pre mladých menej dostupné, ako napríklad pred 10 alebo 15 rokmi. Hypotéky v plnej výške ceny bývania sú už minulosťou a človek potrebuje mať vlastné úspory aspoň vo výške 20 % z ceny nehnuteľnosti. Príčinou neskoršieho opustenia rodinného hniezda je aj absencia štátnych sociálnych nájomných bytov, ako aj nízka tradícia súkromného nájomného bývania.

* Prieskum Eurostatu z roku 2022

** Prieskum uskutočnila agentúra 2muse na vzorke 1002 respondentov pre 365.bank.