Slovenský filmový ústav na Art Film Feste pokrstí publikáciu Best of Slovak Film

Už v piatok 21. júna sa začne 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, ktorého súčasťou býva každoročne aj účasť Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Tento rok sa aktivity ústavu budú niesť v znamení tohtoročného 50. výročia jeho vzniku.

Pri tejto príležitosti SFÚ na pôde festivalu pokrstí výnimočnú reprezentatívnu publikáciu Best of Slovak Film 1921 – 1991 a vo svetovej premiére uvedie tri digitálne zreštaurované filmy zo svojho archívu na DCP nosičoch.

Svetová premiéra troch digitálne reštaurovaných filmov z archívu SFÚ

V programe Art Film Festu sú v samostatnej sekcii pod názvom Slovenská sezóna špeciál: 50. výročie SFÚ zaradené tri filmy z archívu ústavu, ktoré budú vo svetovej premiére uvedené na DCP nosičoch v plnej kvalite obrazu a zvuku. Premietať sa bude predchodca československej novej vlny, film Pieseň o sivom holubovi (1961) Stanislava Barabáša, ktorý vznikol podľa scenára Alberta Marenčina a Ivana Bukovčana k 15. výročiu oslobodenia Československa podľa šiestich poviedok odohrávajúcich sa na konci 2. svetovej vojny. Film, ktorý je obrazom vojny očami dieťaťa, sa stal symbolickým mementom vojnových hrôz a v slovenskej kinematografii predznačil poetiku, príznačnú pre generáciu autorov nadchádzajúceho obdobia 60. rokov. V sekcii sa bude premietať tiež film 322 (1969) Dušana Hanáka, režiséra so zmyslom pre autenticitu, ktorý je zreteľný aj v tejto psychologickej dráme s podtitulom „o chorobe jednotlivca a spoločnosti". Film sa preslávil aj svojou pochmúrnou vizuálnou poetikou a takmer okamžite bol zakázaný. Tretím filmom v sekcii je snímka Juraja Jakubiska Sedím na konári a je mi dobre (1989) o dvoch charakterovo rozdielnych priateľoch, odohrávajúca sa tesne po skončení druhej svetovej vojny. Hovorí o ľuďoch bez domova, z ktorých každý sa snaží sebe vlastným spôsobom naplniť svoju predstavu o šťastí.

Krst reprezentatívnej publikácie Best of Slovak film

Na pôde festivalu Art Film Fest sa uskutoční aj krst knihy Best of Slovak Film 1921 – 1991, reprezentatívnej obrazovej publikácie o slovenskej kinematografii v anglickom jazyku, ktorú vydal SFÚ pri príležitosti tohtoročného 50. výročia svojho vzniku. Kniha obsahuje výber 35 slovenských filmov od 20 režisérov od Jánošíka (1921) Jaroslava Siakeľa až po Nehu (1991) Martina Šulíka. Ku každému filmu je pripojený odborný text, profil režiséra, ocenenia filmu, citáty z tlače a ďalšie zaujímavé informácie. Autorom jednotlivých textov tejto publikácie s bohatým fotografickým materiálom je renomovaný britský filmový kritik a publicista Peter Hames, ktorý sa špecializuje na východoeurópsku a česko-slovenskú kinematografiu a vydal na túto tému už niekoľko kníh. „O české a slovenské filmy som sa začal zaujímať koncom šesťdesiatych a začiatkom sedemdesiatych rokov v čase československej novej vlny," hovorí v pripravovanom letnom dvojčísle mesačníka o filmovom dianí na Slovensku Film.sk a pokračuje: „Bol som presvedčený, že toto hnutie je trvalejšie a rôznorodejšie ako podobné prúdy v západnej Európe, francúzsku novú vlnu nevynímajúc. Naskytla sa mi príležitosť napísať na túto tému knihu, čo vyústilo do môjho neutíchajúceho záujmu o túto kinematografiu." Za najzaujímavejšie obdobie z dejín slovenskej kinematografie považuje 60. roky. „Obzvlášť pozoruhodné boli diela Hanáka, Jakubiska a Havettu, hoci im politická situácia neumožňovala taký medzinárodný dosah, aký by si zasluhovali. Pri spätnom pohľade na celú dekádu sa však aj v dielach Uhra, Barabáša a Solana odráža podnetný rozmach, ktorý s týmto obdobím súvisel – nehovoriac o Kadárovej práci na Barrandove."

Peter Hames sa krstu publikácie, ktorý sa uskutoční v nedeľu 23. júna o 16.00 hod. v kine Prameň v Trenčianskych Tepliciach, zúčastní osobne a následne uvedie svetovú premiéru digitálne reštaurovanej kópie filmu Pieseň o sivom holubovi. Všetky tri filmy zo sekcie SFÚ na Art Film Feste sa nachádzajú v tejto publikácii. Krstným otcom knihy bude slovenský režisér Dušan Trančík, ktorý v nej má filmy Víťaz (1978) a Iná láska (1985).

x x x

Okrem filmových projekcií je Art Film Fest aj miestom ďalších aktivít. K sprievodným podujatiam patria aj akcie pre filmových profesionálov, na ktorých sa SFÚ podieľal ako spoluorganizátor. Počas festivalu sa uskutoční FÓRUM 2013, primárne určené slovenským filmovým producentom, študentom a absolventom štúdia filmovej produkcie, ktorí sa ho môžu zúčastniť so svojimi projektmi a konzultovať ich s medzinárodne uznávanými lektormi. Jeho súčasťou sú master classy, diskusie a tiež Panel pripravovaných slovenských hraných filmov. Cieľom panelovej prezentácie pripravovaných domácich titulov na najbližšie obdobie je predstaviť projekty filmovým odborníkom, zahraničným i domácim hosťom, novinárom, ale aj širšej verejnosti. Podujatie sa koná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu.

Na Art Film Feste bude mať SFÚ zabezpečený aj predaj publikácií a DVD nosičov z vlastnej i inej edičnej produkcie. Predajný stánok ponúkne záujemcom publikácie a DVD za zvýhodnené ceny. Umiestnený bude v ODA na Hviezdoslavovej ul. 16 v Trenčíne v dňoch 22. – 26. júna a jeho predajná doba bude od 16.00 do 20.00 hod. Viac informácií o aktuálnom ročníku festivalu, o slovenskej účasti a sprievodných podujatiach nájdete na www.artfilmfest.sk a www.aic.sk.