Od 26.4. platí COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR. Pozrite sa, ktoré školy sa v pondelok otvoria (MAPA)

Od 26.4. platí COVID ŠKOLSKÝ SEMAFÓR. Pozrite sa, ktoré školy sa v pondelok otvoria (MAPA)

Školy a školské zariadenia sa od 26. apríla riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19:

Bez názvu

Prvých päť okresov môže od pondelka otvoriť aj stredné školy a všetky ročníky zákadných škôl

Údaje epidemiológov určujú, že od 26. apríla bude na Slovensku:
- 0 čiernych okresov,
- 22 bordových okresov,
- 52 červených okresov a
- 5 ružových okresov – Sobrance, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Topoľčany.

V týchto piatich okresoch sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl. Otvoria sa tiež základné umelecké školy a jazykové školy pre skupinovú výučbu.
- V červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý 2. stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.
- V bordových okresoch budú, tak ako doposiaľ, otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, 8. a 9. ročník ZŠ, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ pre individuálnu prácu so žiakom.

IV. stupeň varovania (7-čierny okres)III. stupeň varovania (6-bordový okres)II. stupeň varovania (5-červený okres)I. stupeň varovania (4-ružový okres)
Žiadny okres  Bánovce nad Bebravou Banská Bystrica Nitra
  Bytča Banská Štiavnica Nové Zámky
  Čadca Bardejov Sobrance
  Dolný Kubín Bratislava I-V Topoľčany
  Ilava Brezno Zlaté Moravce
  Kysucké Nové Mesto Detva  
  Levoča Dunajská Streda  
  Lučenec Galanta  
  Martin Gelnica  
  Myjava Hlohovec  
  Nové Mesto nad Váhom Humenné  
  Poltár Kežmarok  
  Poprad Komárno  
  Považská Bystrica Košice I-IV  
  Púchov Košice - okolie  
  Revúca Krupina  
  Senica Levice  
  Snina Liptovský Mikuláš  
  Stará Ľubovňa Malacky  
  Trenčín Medzilaborce  
  Turčianske Teplice Michalovce  
  Tvrdošín Námestovo  
    Partizánske  
    Pezinok  
    Piešťany  
    Prešov  
    Prievidza  
    Rimavská Sobota  
    Rožňava  
    Ružomberok  
    Sabinov  
    Šaľa  
    Senec  
    Skalica  
    Spišská Nová Ves  
    Stropkov  
    Svidník  
    Trebišov  
    Trnava  
    Veľký Krtíš  
    Vranov nad Topľou  
    Žarnovica  
    Žiar nad Hronom  
    Žilina  
    Zvolen  


 

B: S účinnosťou od 19. apríla 2021 je obnovené v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne:

Prezenčne:

 • Materské školy, špeciálne materské školy, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Základné školy– I. stupeň a II. stupeň len končiace ročníky (okrem "čiernych" okresov) a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Špeciálne základné školy,
 • Základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
 • Stredné školy len končiace ročníky a skupiny 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,
 • Stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktické školy, odborné učilištia,
 • Stredné zdravotnícke školy – všetky ročníky,
 • Jazykové školy – len pre konanie štátnej jazykovej skúšky.

Dištančne:

 • ZŠ – II. stupeň (žiaci iných ako končiacich ročníkov) a žiaci končiacich ročníkov základných škôl v "čiernom" okrese,
 • Stredné školy – všetky ročníky okrem končiacich,
 • ZUŠ – okrem žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Jazykové školy-okrem konania štátnej jazykovej skúšky (tie je možné vykonávať prezenčne).

Individuálne:

 • ZUŠ-pre žiakov vo veku žiakov I. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov),
 • Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Obnovená prevádzka:

 • Školské jedálne-pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú prezenčne (pre ostatných žiakov formou výdaju),
 • Školské kluby detí,
 • Špeciálne výchovné zariadenia,
 • Internáty pre špeciálne školy, praktické školy a odborné učilištia,
 • Internáty stredných zdravotníckych škôl – ubytovanie po jednom na izbe.