Reklama

Reklamy na autá budú musieť vo Francúzsku dopĺňať ekologické slogany

Reklamy na autá budú musieť vo Francúzsku dopĺňať ekologické slogany

V Španielsku majú Štrajk hračiek, kampaň proti rodovým stereotypom v reklame (VIDEO)

V Španielsku majú Štrajk hračiek, kampaň proti rodovým stereotypom v reklame (VIDEO)

Zodpovedný prístup k zodpovednej kampani

Zodpovedný prístup k zodpovednej kampani

Strana 4 z 26