Rádio

Lengyel bude vysielať Rockovú republiku z pivovaru a bude rozdávať pasy

Lengyel bude vysielať Rockovú republiku z pivovaru a bude rozdávať pasy

Oleg Pastier v rozhlase ostáva

Oleg Pastier v rozhlase ostáva

Lengyel môže vysielať, získal licenciu na rockové rádio

Lengyel môže vysielať, získal licenciu na rockové rádio

Viete prví: Rádio Expres sa predáva

Viete prví: Rádio Expres sa predáva

Strana 30 z 31