Klimatickú neutralitu chce BILLA dosiahnuť v roku 2040. Už dnes tovar putuje k zákazníkom v eko-kamiónoch

Klimatickú neutralitu chce BILLA dosiahnuť v roku 2040. Už dnes tovar putuje k zákazníkom v eko-kamiónoch Foto: BILLA

Spoločnosť BILLA si plní svoj ekologický záväzok a je čoraz viac šetrná k životnému prostrediu. Najnovšie BILLA začala na prevoz potravín a iného tovaru využívať vozidlá spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s. jazdiace na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré do ovzdušia vypúšťajú výrazne menej emisií. Jeden LNG kamión s najazdenými 125 000 kilometrami ročne ušetrí takmer 40 ton emisií oxidu uhličitého v porovnaní s dieselovými motormi. BILLA plánuje zásobovať svoje predajne po celom Slovensku flotilou 70 eko kamiónov.

BILLA ako spoločensky zodpovedná firma systematicky a v dlhodobom horizonte podniká kroky na to, aby jej aktivity prebiehali v súlade s ochranou prírody a prírodných zdrojov. Nadnárodná obchodná skupina REWE, do ktorej BILLA patrí, si stanovila dva ambiciózne ciele: do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (oxidu uhličitého) o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Najnovším krokom spoločnosti BILLA, ktorý prispeje k postupnému splneniu týchto cieľov, je obmena vozového parku. V spolupráci s etablovanou slovenskou dopravnou spoločnosťou NAD-RESS Senica, a.s. plánuje sieť supermarketov zásobovať svoje predajne pomocou ekologických vozidiel jazdiacich na skvapalnený zemný plyn. V prevádzke je aktuálne päť takýchto kamiónov, pričom BILLA ich v budúcnosti plánuje využívať až 70. „Výmenou zásobovacích vozidiel, ktoré denne vyrážajú z našich skladov a zabezpečujú pestrú ponuku potravín a ďalších tovarov pre našich zákazníkov, chránime cenné prírodné zdroje a zároveň sme o malý krôčik bližšie k uhlíkovej neutralite. Ochrana životného prostredia je pre nás v BILLA mimoriadne dôležitou témou a ovplyvňuje naše rozhodovanie na mnohých úrovniach. Neustále pracujeme na nových opatreniach, pomocou ktorých znižujeme našu ekologickú stopu,“ povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.

Do cieľa „na zeleno“ a potichu

Nové zásobovacie vozidlá BILLA jazdia na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý je šetrný k prírode. Jednou z výhod kvapalného skupenstva je, že ho nie je potrebné prepravovať potrubím. „Okrem toho stačí tohto plynu natankovať menej, pretože po zmene z kvapalného skupenstva na plynné vzniká až niekoľkokrát väčší objem paliva. To zaručuje aj dlhší dojazd vozidiel,“ vysvetlil Pavol Kosík, generálny riaditeľ spoločnosti NAD-RESS Senica, a.s.. Vďaka využívaniu vozidiel jazdiacich na LNG pohon sa tiež výrazne znižuje množstvo uniknutých emisií škodlivého oxidu uhličitého. „Spotreba paliva v LNG vozidiel je nižšia ako pri naftových, čo sa v kombinácii s technikou jazdy, správnymi pneumatikami a využívaním aeroprvkov prejavuje v podstatnom znížení emisií – v desiatkach ton na jedno vozidlo. Kamión s najazdenými 125 000 kilometrami za rok ušetrí až 38,7 ton oxidu uhličitého, čo predstavuje 20-25 % emisií,“ uviedol P. Kosík.

Nové kamióny vo vozovom parku BILLA sú tiež vhodné na nočné zásobovanie a zásobovanie v centrách miest, pretože počas jazdy v tichom režime ich prevádzka neprevyšuje 71 decibelov, a teda neruší okolie nadmerným hlukom.