Dôležité: Ako postupovať pri príchode zo zahraničia a prechode hraníc od 16. 11. (GRAF)

Dôležité: Ako postupovať pri príchode zo zahraničia a prechode hraníc od 16. 11. (GRAF)

Od pondelka sú všetky susedné štáty aj väčšina Európy červená.

Zmeny v styku zo zahraničím, ktoré platia na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva od 16. novembra:

V zozname menej rizikových krajín sa budú nachádzať už len Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan.

Vypadnú z neho Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán

Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)

Ruší sa antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou.

Ako bude vyzerať režim na hraniciach: Pre lepšie pochopenie si pozrite obrázok hore, ktorý opisuje postup pri príchode na územie SR z červených krajín EÚ a z červených krajín mimo EÚ.

Informácia k pendlerom: Od pondelka pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR: https://bit.ly/vyhlaska_ciastka_16 (str. 59)