Veľký krok na ceste k sebestačnosti. BILLA ako jediný potravinový reťazec na Slovensku získala povolenie na výrobu vlastnej elektriny

Veľký krok na ceste k sebestačnosti. BILLA ako jediný potravinový reťazec na Slovensku získala povolenie na výrobu vlastnej elektriny Foto: BILLA

Už nie je iba silným maloobchodným hráčom. BILLA Slovensko sa oficiálne stala aj výrobcom elektriny a je tak absolútne prvým subjektom na Slovensku s povolením na výrobu elektrickej energie bez nutnosti jej dodávky do firiem či domácností. Už dnes BILLA disponuje unikátnou megafotovoltickou elektrárňou.

Fotovoltický systém, ktorý premieňa energiu zo slnka na elektrinu, využíva BILLA Slovensko na strechách vybraných predajní a skladov od minulého roka. Vďaka rozhodnutiu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa teraz stala jedným z úplne prvých subjektov na Slovensku s povolením na výrobu elektrickej energie, bez nutnosti jej dodávky do firiem či domácností. Zaradila sa aj medzi slovenských priekopníkov, ktorí úspešne vytvorili skupinu ekologického zdieľania elektrickej energie. Prebytočná energia
zo solárnych panelov sa efektívne zdieľa s ďalšími odbernými miestami, čím sa výrazne šetria prírodné zdroje.

Vizionári

Počas dňa dochádza k prebytkom elektrickej energie, ktorá sa v bežnej prevádzke nedokáže spotrebovať. Preto sa už pred viac ako dvomi rokmi začal energetický tím BILLA touto otázkou intenzívne zaoberať. Výrazne tak predbehol štátnu legislatívu, ktorá túto možnosť zaviedla až od januára tohto roka. „Už v roku 2021 sme uskutočnili výberové konanie na pilotné projekty, ktoré boli štandardizovaného výkonu a počítali s prebytkami energie na predajniach,“ hovorí Stanislav Stančík, vedúci oddelenia energetiky BILLA Slovensko a dodáva, že zároveň bolo nutné postupne v rámci rekonštrukcií predajní upravovať aj statiku a nosnosť striech.

 Fotovoltika na streche logistickeho centra BILLA v Seredi       Foto: BILLA

Svoju skupinu zdieľania elektriny BILLA oficiálne zaregistrovala hneď, ako to bolo možné, a to v novovzniknutom štátnom Energetickom dátovom centre (EDC), ktoré umožňuje prehľadné monitorovanie a riadenie spotreby elektriny. Vďaka kombinácii centrálne uložených a distribuovaných dát tiež EDC uľahčuje aj ďalší rozvoj smart riešení na trhu s elektrinou. „Jedinečnosť našej skupiny zdieľania elektriny spočíva v tom, že nadbytočná elektrina vyrobená fotovoltickými panelmi v konkrétnej budove sa následne spotrebuje na inom mieste, zatiaľ v našich vlastných prevádzkach. Účinne tak využívame všetku slnkom vyrobenú energiu, čím výrazne znižujeme našu uhlíkovú stopu. Zároveň sa približujeme k naplneniu našich dlhodobých ekologických cieľov, v rámci ktorých chceme do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu,“ informuje Stanislav Stančík.

V priebehu nasledujúcich mesiacov BILLA do svojej skupiny zdieľania elektriny zaradí všetky spustené fotovoltiky, vrátane unikátneho solárneho systému na logistickom centre v Seredi, ktorý postupne nabieha na plný výkon. Ide o najväčšiu fotovoltickú inštaláciu zariadenia s výkonom 2,5 MWp na jednej streche v stredoeurópskom priestore.

Investícia do lepšej budúcnosti

Využívanie fotovoltiky spolu so zdieľaním elektrickej energie je pre BILLA mimoriadne výhodné nielen z ekologického, ale aj z finančného hľadiska. „Táto investícia nám umožňuje značne znížiť prevádzkové náklady našich supermarketov. Zároveň nám dáva príležitosť strategicky investovať do ďalších inovatívnych riešení,“ vysvetľuje Filip Choura, energetický manažér BILLA Slovensko.

Možnosť vyrábať a zdieľať elektrinu medzi predajňami, a napríklad aj s tými v nákupných centrách či v historických budovách, kde nie je možné fotovoltiku inštalovať, je pre sieť supermarketov významným krokom vpred. „Opäť tak potvrdzujeme, že BILLA je progresívny a moderný obchod. Je pre nás dôležité zdôrazniť, že sme jediný potravinový reťazec na Slovensku, ktorý nielenže získal povolenie podnikať v elektroenergetike, ale sme vôbec prvý subjekt na Slovensku, ktorému ÚRSO vydalo povolenie
na podnikanie v elektroenergetike len v rozsahu výroby energie,“ dodáva Filip Choura.

„Pre BILLA Slovensko je takýto počin prvým veľkým krokom k elektrickej sebestačnosti. Je to vykročenie správnym smerom a investícia pre budúce generácie, do udržateľnej budúcnosti,“ uzatvára Stanislav Stančík.

Najnovšie