Svetová asociácia vydavateľov vyzvala českú vládu na preradenie tlače do nulovej DPH

Svetová asociácia vydavateľov vyzvala českú vládu na preradenie tlače do nulovej DPH Ilustr. foto: Omediach.com

Svetová asociácia vydavateľov spravodajstva WAN-IFRA vyzvala vládu ČR, aby preradila tlačové publikácie do nulovej sadzby DPH, rovnako ako to kabinet navrhuje pri knihách.

Súčasný zámer vlády počíta so zvýšením sadzby dane pri dennej tlači z desiatich na 21 percent. Asociácia v otvorenom liste premiérovi Petrovi Fialovi a ministrovi kultúry Martinovi Baxovi (obaja ODS) uviedla, že zvýšením dane sa zníži dostupnosť tlače ako zdroja kvalitných a profesionálnych informácií pre českých občanov. Vyplýva to z tlačovej správy Únie vydavateľov.

WAN-IFRA poskytuje svojim členom odborné znalosti a služby, aby mohli fungovať v digitálnom svete a plniť dôležitú úlohu v spoločnosti. Asociácia má svoje zastúpenie v OSN, UNESCO a Rade Európy. WAN-IFRA združuje popredných svetových vydavateľov spravodajského obsahu a 60 národných asociácií vydavateľov na všetkých kontinentoch, ktorí zastupujú 18.000 titulov zo 120 krajín.

Na zaradenie novín a časopisov do nulovej sadzby DPH vyzvali českú vládu už 19. mája Európska asociácia vydavateľov novín (ENPA) a Európska asociácia vydavateľov časopisov (EMMA). V liste asociácie upozornili na mnoho negatívnych dopadov zvýšenia sadzby DPH pre tlač, napríklad vo vzťahu k rozšíreniu priestoru na šírenie dezinformácií. Okrem iného uviedli, že daňový prínos opatrení bude veľmi nízky.

„Viac ako dvojnásobné zvýšenie sadzby DPH pri novinách povedie k výraznému zvýšeniu ich ceny a jednoznačne spôsobí zníženie dostupnosti novín a časopisov pre občanov ČR. Domnievame sa, že finančný prínos tohto zvýšenia sadzieb pre štátny rozpočet by bol v prípade predajov periodickej tlače nepatrný. Rovnako tak by sme radi upozornili na to, že zvýšenie ceny tlače sa nevyhnutne negatívne prejaví na tržbách, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa znížia daňové príjmy pre štát,“ uviedli európske asociácie.

Zvýšenie DPH na noviny je súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.